مقالات و زیبایی های ریاضی
در کتب جبر خطی روش به دست آوردن مقادیر و بردارهای ویژه یک ماتریس با استفاده از مفهوم دترمینان بیان می گردد. در لینک زیر مقاله ای از دوست عزیزم آقای دکتر محمد فرشی که چند سال قبل آنرا با همکاری آقای دکتر سید منصور واعظ پور نوشته و در گزارش سمینار جبر خطی ارائه و چاپ کرده اند موجود می باشد، که در آن الگوریتمی ارائه می شود که بدون استفاده از دترمینان، مقادیر و بردار ویژه به دست می آیند. 

 

محاسبه مقادیر و بردارهای ویژه بدون استفاده از دترمینان 

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم آذر ۱۳۸۷ساعت 3:4  توسط سعید علیخانی  |